Милан Спасојевић, директор

МИЛАН М. СПАСОЈЕВИЋ (Грачаница, Љубовија,Р.Србија, 2. VIII1956), професор биологије, директор, ОШ „Коста Трифковић”, Нови Сад.

Образовање:ОШ „Мика Митровић”, Богатић (1971); Гимназија „Вера Благојевић”, Шабац (1976); Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, прoфесор билогије(1981).

Радно искуство:ОШ„Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад (1982); ОШ „Иван Гундулић”,Нови Сад (1983); Машинскашкола,Нови Сад (1983); Тржиштeрада,Нови Сад, референт за запошљавање(1984);СПЕНС, радник обезбеђење(1983); ОШ „Вељко Влаховић”, Нови Сад(1985–1987); ОШ „Коста Трифковић”, Нови Сад (1985–1996).

Аутор радова:Васпитно-образовна вредност наставно-биолошких екскурзија, Педагошка стварност, 3–4, 1986; Примена проблемске наставе у настави биологије, Мисао, 3–41990; Игре у настави биологије, Мисао,7–8; 1990; Неке карактеристике наставног плана и програма и уџбеника биологије за 5.и 6. разред у основној школи, Мисао, 9,1992; Могућности примена сликовног писма у настави биологије, Мисао, 3–4,1993; Планирање и припремање наставника за наставу, Мисао, 2,1996;Оцењивање и вредновање рада ученика, Директор, 1–2,2003; Писање пројеката – примери из праксе, Кlett, Београд, 2012.

Коаутор радова:Увођење и развој мултимедијалног процеса наставе, Образовна технологија, 2,2005; Идентификовање техника самосталног учења и процена њихове ефикасности код ученика основних школа – акционо истраживање, Зборник „Школа развионица”, МПНТР РС, 2015.

Пројекти:Доградња и опремање школе ,носилац пројекта ОШ»Коста Трифковић»,Нови Сад (2006) и МПРНТР (2012);ДИЛС “Заједно сми срећни„ ,носилац пројекта,ОШ“Коста Трифковић“ ,Нови Сад (2011);Дигитална школа,носилац пројекта ОШ»Коста Трифковић», МТиИД (2010); Етно дан ,носилац пројекта ОШ»Коста Трифковић», АПВ (2008);Школа без насиља,координатор школског тима,Уницеф (2007);Фонетска лабораторија,носилац пројекта,ОШ»Коста трифковић» ,АПВ (2007); Пилот фаза «Информатички буквар» ,координатор,МПРС (2002). Школа развионица„Подршка развоју људског капитала иистраживању – Опште образовање и развој људског капитала”, Нови Сад, 2015.;Ерасмус + -„ Интернационализација школе кроз интеркултуралност;

Сертификати:Менторство ,Програм проф. Развоја за директоре и учеснике EdLead Tempus пројекта,МПНТР (2016); „Тimss2015-резултати и импликације“ , ИПИ Београд (2017);Нове тенденције у управљању школом.Klett,Београд (2017); Други,Трећи и Четрвти Klett-ов међународни симпозијум за лидере,  Klett,Охрид (2014), Солун (2015) ,Дубровник (2016),Копаоник (2017) и Софија (2017); Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница-Модул 1-1,1-2,1-3,2-1и2-2 МПНТР РС (2013-2015);Менаџмент у образовању, ФОН Београд (2002,2003) и Гордиком Београд (2005);Школско оцењивање у ОШ,ЗУОВ,Београд (2007);Едикација школских тимова о превенцијипреступничког понашања у школској средини,ПДС Београд (2007);Активно учење,МПС Србије (2003);

Конференција „Образовање као кључ успеха – финско искуство“ (21.10.2013;Мултимедија као покретач активног учења – Модул 2, Методе наставе и учење, Напредно учење по стандардимаОЕБС-а, ТЕМПУС пројекат „Мастер програм лидерство у образовању“ -менторство за директоре образовно-васпитних институција од 11–14.09. 2016. , 28.11.2016. и 14.12.2016.године ( 40 сати) ; Нове технологије у образовању-фебруар 2017.годин у Београду ; 13.12.2017.године Национална конференција еТwining- КОНФеТ 2017 (Ерасмус+) ,хотел Палажа,Љубљана ; Erasmus + “ Интернационализација школе кроз интеркултуралност„-  Посматрање на радном месту,мобилност у сврху учења ,Марибор,10-17.12.2017.године .Стручни скуп-трибина „ Јавни говор – технике излагачке писмености „ .

Саопштења: Конгрес еколога ,1988.Охрид; Семинари наставника биологије-1986-1993; Актив директора 2007.- Лиценца за директоре;Трећи Клетов симпозију директора ОШ и СШ 2012.;Конференција пројекта «Школа развионица»„Подршка развоју људског капитала иистраживању – Опште образовање и развој људског капитала“, Београд , мај 2015,;„Трећа међународнај конференција Водни агент “ Љубљана,Словенија,27.11.2017.године; Чланство: Српско биолошко друштво, Црвени крстНовог Сада,Фондација Лаза костић.

Менторство:Републичко такмичење из биологије –1.место (1996); ментор студентима,ПМФ,Нови Сад (1993–1996).

Дужности: члан комисиjаза такмичење из биологије,Покрет „Наука младима”(од1986); председник Актива биолога Новог Сада (1992–1996); члан Стручне службе за унапређивање наставног плана и програма наставе биологије,МП РС (1992–1996); директор ОШ „Коста Трифковић”, Нови Сад (од 1996), оцена на спољашњем вредновању школе – четири (2013); члан Комисије за израду стандарда икомпетенција наставника,ЗУОВ (од 2009); председник Скупштине Актива директора Новог Сада (од2012); члан УО Српског биолошког друштва (од 2014); члан УО Црвеног крстаНовог Сада (од 2014).

Признања и награде: „Златна значка”, најбољи војник– студент, ЈНА (1977); Светосавска похвала ,МПНТР РСШУ Нови Сад (2007), Светосавска награда МПНТР РС ШУ Нови Сад (2008), ШУ Нови Сад; Октобарска награда,Град Нови Сад (2012);Писмо захвалности за презентацију пројекта Школа без насиљависокој делегацији Републике Киргистан,UNICEF(2014);  Сребрни знак,Црвени крст Србије ( 2017 ).

Потврда о положеној лиценци за директора школе