Адреса:

ОШ Коста Трифковић

Берислава Берића 2

21101 Нови Сад (ПАК 400970)

Жиро рачун (буџетски): 840-1602660-50

Жиро рачун за уплате родитеља (ужина, боравак, шк. динар): 840-2568760-13

Матични број: 08066728

ПИБ: 100713916

Централни регистар фактура: 01219

Шифра делатности: 8520

@: skola@kostatrifkovicns.edu.rs


Директор:

@: direktor@kostatrifkovicns.edu.rs


Секретар:

Тел: 021/444063

Факс: 021/443143

@: sekretar@kostatrifkovicns.edu.rs


Рачуноводство:

Тел: 021/6442490

@: racunovodstvo@kostatrifkovicns.edu.rs


ППС Служба:

@: pps@kostatrifkovicns.edu.rs