Стручни сарадници

Снежана Родић

Снежана Родић

Психолог
Дејана Васић

Дејана Васић

Психолог
Рајка Чабрило

Рајка Чабрило

Педагог
Татјана Чоканица-Војновић

Татјана Чоканица-Војновић

Педагог
Милица Пуач

Милица Пуач

Педагог
Маријана Тешовић

Маријана Тешовић

Библиотекар

Наставни кадар

Сања Јовић

Сања Јовић

Наставник информатике и рачунарства
Наташа Мицић

Наташа Мицић

Наставник српског језика и књижевности
Маја Поњавић

Маја Поњавић

Наставник српског језика и књижевности
Невена Косановић

Невена Косановић

Наставник српског језика и књижевности
Ивона Пришић

Ивона Пришић

Наставник српског језика и књижевности
Слађана Гвојић

Слађана Гвојић

Наставник српског језика и књижевности
мр Ивана Инић

мр Ивана Инић

Наставник математике
Јосип Лукић

Јосип Лукић

Наставник информатике и рачунарства

Термин за индивидуални разговор: Четвртак 4. час

Војислав Гурјанов

Војислав Гурјанов

Наставник српског језика и књижевности
Даниел Димитријевић

Даниел Димитријевић

Наставник биологије
Раде Угарковић

Раде Угарковић

Наставник матемтике
Немања Велимировић

Немања Велимировић

Наставник информатике и рачунарства
Драган Игић

Драган Игић

Наставник ТиО, Техника и технологија
мр Драган Миличић

мр Драган Миличић

Наставник Ликовне културе
Градимир Шушак

Градимир Шушак

Наставник Физике
Срђан Пришић

Срђан Пришић

Наставник физичког и здравственог васпитања
Немања Јовишевић

Немања Јовишевић

Наставник физичког и здравственог васпитања
Стојан Валан

Стојан Валан

Наставник физичког и здравственог васпитања
Никола Кривић

Никола Кривић

Наставник немачког језика
Мирослав Радуловић

Мирослав Радуловић

Наставник енглеског језика

Ненаставни кадар

Драгослав Пејчић

Драгослав Пејчић

Шеф рачуноводства
Драгана Тапавички

Драгана Тапавички

Административни радник

Zakažite termin konsultacija