Школа са 50 година дугом традицијом;

Окружена типично градским крајоликом: кровови старих зграда, фасаде новоизграђених вишеспратница, бројна скривена дворишта међу којима се по лепоти и уређености издваја наше. То је сада питома оаза зеленог и цветног парка којег годинама брижно негујемо.

У школи се посебна пажња поклања естетском уређењу. Околина саме школске зграде је лепо уређен парк са фонтаном, цвећем и најразличитијим дрвећем. Ово је свакако заслуга, пре свега, директора школе, проф. Милана Спасојевића, који је по струци биолог и много улаже труда и средстава да школа и њено окружење буду овакви.

Остварујемо висок квалитет у настави планирањем и организовањем стручног усавршавања целог колектива, као и индивидуалним усавршавањем наставника

Далеке 1966. године школа је пригрлила своје прве ђаке и од тада растемо заједно. Од самог почетка била је то школа коју родитељи желе за своје дете. Школа у којој се учи са радошћу и умно. Школа у којој сваки ученик има своје место и пажњу. Школа у којој наставници раде интензивно и ангажовано.

После 48 година можемо да кажемо да смо престижност градили и по резултатима и по мотивисаности свих који у „Кости“ уче и раде.

Данас смо савремени, дигитализовани и прилагођени савременом школсту и захтевима модерног друштва. Пројекат Министарства просвете „2000 дигиталних учионица/наставника” такође је заживео у нашој школи.

Бројно је учешће наших ученика на такмичењима свих рангова уз остварене високе пласмане и награде. Више од 250 ученика (80 у појединачним и 180 у екипним такмичењима) учествује на такмичењима различитог ранга што је око 30% од укупног броја ученика;

Последње резултате које бележимо су 226 постигнућа од стране 121 ученика.

Пружамо ученицима могућност да задовоље своја интересовања кроз различите посебне програме психосоцијалне едукације и ваннаставне активности;

Постижемо да се наши ученици „разликују“ и често носе епитет „бољи“

И поред свега наведеног, мишљења смо да школу данас чине наши ђаци и ми, њихови учитељи и наставници који смо све мање предавачи а све више организатори. Децу учимо да мисле, да уче, да раде, да се друже, играју и прихватају одговорност. Успеси на
такмичењима, развојни пројекти, ваннаставне активности, дружења, екскурзије, школе у природи, симпатије… већ годинама чине школу „КОСТА ТРИФКОВИЋ“.

Носиоци смо значајних награда за ОВ рад („Јован Поповић“, „Партизански учитељ“, „Октобарска награда града Новог Сада“, „Др Ђорђе Натошевић“, „Фондација Костић“ – САД…);

Естетски унапређујемо животну и радну средину;

У школи се посебна пажња поклања естетском уређењу. Околина саме школске зграде је лепо уређен парк са фонтаном, цвећем и најразличитијим дрвећем. Ово је свакако заслуга, пре свега, директора школе, проф. Милана Спасојевића, који је по струци биолог и много улаже труда и средстава да школа и њено окружење буду овакви.

  • Опредељени смо за стално увођење иновација у настави и ваннаставним активностима;
  • Негујемо тимски рад наставника и стручних сарадника;
  • Имамо добру сарадњу са родитељима и локалном заједницом;
  • Успоставили смо међународну сарадњу са школом из Рима „VIA DEL RUGANTINO“ преко НВО „Un ponte per…“ из Италије;
  • Учесници смо Еразмус + програма Европске Уније