Цена боравка и ужине за месец мај и јун

Поштовани, у прилогу се налазе цене продуженог боравка и ужине за месеце април и мај.

ЦЕНЕ Боравак и Ужина за Мај и Јун