Чланци

Школски календар за шк. 2018/2019. годину

 

31.05.2018. године Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине – националне заједнице усвојио је Правилник о школском календару за ОШ за школску 2018/19. годину, број128-610-1/2018-01, кога смо на основу члана 88. став 5, а у вези члана 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања обавезни да примењујемо.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра2018.године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018. године.У првом полугодишту има 80наставних дана.

Друго полугодиште почиње у  уторак, 15. јануара 2019. годинеи завршава се: 

– у петак 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 наставнихдана,

– у петак, 31. маја 2019. године,  за ученикеосмог разреда и има 90 наставних  дана.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље,односно 170 наставних дана.

Првиквартал има 40,други 40, трећи 49 наставних дана.

Четврти квартал има 51наставни данза ученике од првог до седмог разреда, а 41 наставни дана за ученике осмог разреда. 

Зимски распуст почиње у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 14. јануара 2019. године.

Пролећни распустпочиње у петак, 19.априла2019. године,а завршава се у четвртак, 02.маја 2019. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среда, 17. јуна 2019, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године. За ученике осмогразреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

Припремна настава за ученикеVIII разреда је од понедељак 03.06. до петка 07.06.2019., а полагање поправног испита у понедељак 10.06.2019. од 900 часова, а за ученике I-VII разреда је од четвртка 15. до среде 21.08.2019.године, а поправни испити 22. и 23.08.2019. од 900часова.

Наставне суботе : – По чл.5,став 1 Правилника су

  • 27.10-по распореду за петак ( Дан школе) ,
  • 19.12-по распореду за среду (Св.Никола по чл.5,став 4.),
  • по чл.14. субота пре или после сајма „Путокази“.
  • усуботу, 17.11.2018.године по распореду часова за понедељак ,
  • у суботу, 19.01.2019.године по распореду часова за петак ,
  • у суботу, 04. маја2019.године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

 Радне суботе школа тј ОС могу да организују за активности из изборних програма, ваннаставних активности, спортских и других активности (чл. 14).

Подела ђачких књижица и сведочанстава је: у четвртак, 27.12.2018., петак, 07.6.2019. за ученике VIII разреда, а од I-VII разреда у петак, 28.6.2019. године.

Спортски дани су : петак 21.12.2018. године ; петак 31.5. и 14.06.2019. године .

Екскурзије ученика су: 13.10-17.11.2018. и 17.05 – 07.06.2019. године.

Школа у природи– јесен 19.10.-30.11.2018.године и пролеће од 12.04.- 07.06.2019. године.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом.

У школи се обележава:

– Дан сећањана српске жртве у Другом светском рату, који пада у недељу 21. октобра 2018. године, нерадни је и ненаставни дан, 

– Дан примирја у Првом светском рату, који пада у недељу, 11. новембра 2018.године и обележава се у понедељак 12.11.2018.године као нерадни је и ненаставни дан,

– Свети Сава– Дан духовности, који пада у недељу, 27. јануара 2019. године и ненаставни дан ( обележава се у петак ),

– Сретење – Дан државности, који пада у  петак и суботу, 15. и 16. фебруара 2019. године, нерадни су и ненаставни дани,

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у понедељак, 22. априла 2019. године, радни је и наставни дан,

– Празник рада, који пада у среду и четвртак 1. и 2. маја 2019. године, нерадни су и ненаставни дани,

– Дан победе, који пада у четвртак, 9. маја 2019. године, као радни и наставни  дан,и

 Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у четвртак, 28. јуна 2019. године и радни је дан.

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у четвртак, 8. новембра 2018. године, радни је и наставни дан.

       Ученици осмогразреда полагаће пробни завршни испиту петак,12. априла 2019. године и у суботу, 13. априла 2019. године, а завршни испит упонедељак, 17. јуна 2019. године, уторак,  18. јуна 2019. године и среду, 19. јуна 2019. године.

        Иницијални тест знањаиз српског језика и математике није одређен.