Блог верске наставе „Растко“

Блог Растко је осмишљен као кутак где ученици веронауке на аутентичан и креативан начин уче кроз истраживачки приступ обради тема из области религије, историје, књижевности, биологије. Ту је и рубрика за филм, музику, причанка и креативан кутак(сцене са малог позоришта на часу). Све то можете погледати на овом линку  https://www.rastkovaskola.com/