Dan prosvetnih radnika 2019 – Izveštaj

Dana 08.11.2019. godine održan je Dan prosvetnih radnika u Osnovnoj školi „Kosta Trifković“. Cilj ovoga dana jeste podsticanje učenika da se stave u ulogu prosvetnog radnika i njihova orijentacija pri izboru budućeg zanimanja. U ulozi nastavnika i učitelja našli su se pretežno učenici od petog do osmog razreda, koji su držali nastavu đacima od prvog do osmog razreda. Tom prilikom učenici koji su bili deo školske uprave, imali su zadatak da intervjuišu „nastavnike“.

 

 1. Da li ste zadovoljni kako je čas protekao? Kako biste ga ocenili? Zašto?
 2. Konecky (Fizičko): -Veoma sam zadovoljan, čas je protekao bez problema. Ocenio bih ga sa 10, mogao sam da smirim decu, imao sam dobru saradnju sa njima i sve je proteklo po planu.

Lj. Stevanović (Srpski jezik): – Zadovoljna sam, ali bih sebi dala 7. Mislim da sam suviše brzo pričala i nisam zainteresovala odeljenje koliko sam mogla.

 

 1. Da li je bilo problema na času? Kojih?
 2. Milosavljević (Tehničko i informatičko obrazovanje, fizika): -Nije bilo većih problema, ali bilo je malo priče i korišćenja telefona.
 3. Skendžić (Nastava u IV razredu): – Fizičko je bilo teško, jer je bilo četiri odeljenja u sali pa je dolazilo do prepirki između učenika.
 4. Konecky (Fizičko vaspitanje): – Nije bilo problema, đaci su bili poslušni.

 

 1. Šta je bilo najteže, a šta najlakše na času?

Lj. Stevanović (Srpski jezik): -Najteže je bilo preneti znanje tako da svako može razumeti gradivo, a najlakše spremiti čas.

 1. Storožuk Zeljković (Srpski jezik): – Najteže je bilo naučiti i spremiti gradivo, najlakše je bilo diktirati đacima šta da zapišu.
 2. Čmelik (Nastava u IV razredu): -Najteže je bilo da ih naučimo kako da pravilno trče sa štafetom, jer nisu ništa znali o tome, a najlakši je bio srpski jer cu đaci bili već upoznati sa gradivom, samo smo trebali da ponovimo i vežbamo.

 

 1. Kako izgleda staviti se u ulogu nastavnika/učitelja?
 2. Konstadinović (Nastava u IV razredu): – Ume da bude teško, ali je veoma zanimljivo, imamo priliku da probamo nešto novo.
 3. Da li se Vaše mišljenje o prosvetnim radnicima promenilo? Da li ćete imati drugačiji odnos prema nastavnicima?
 4. Storožuk Zeljković (Srpski jezik/matematika): – Donekle se promenilo, smatram da je to veoma težak posao koji zahteva puno strpljenja i pripreme.
 5. Skendžić (Nastava u IV razredu): – Da, jer tog dana deca rade ono što bi obično radili odrasli i uozbilje se. Shvate da to nije lako kao što su mislili. Mislim da ću biti ozbiljnija nakon ovoga.

 

 1. Da li mislite da je Dan prosvetnih radnika dobar za učenike? Zašto?
 2. Milosavljević (Tehničko i informatičko obrazovanje/ Fizika): – Da, učenici mogu na svojoj koži da osete kako je to biti nastavnik.
 3. Storožuk Zeljković (Srpski jezik/ Matematika): – Jeste, zato što mogu iskusim koliko se nastavnici trude da bismo mi nešto naučili.
 4. Konecky (Fizičko vaspitanje): – Da, jer je veoma interesantno, da se učenik postavi u ulogu nastavnika, i samim tim nauči nešto novo i gradi svoju budućnost.

 

Učenici koji su imali zadatak da budu psihološko-pedagoška služba (Tara Ivošević- psiholog, Lazar Vujčić- pedagog) imali su sledeće zadatke i suočili su se sa sledećim problemima: čitanje godišnjeg plana rada škole, čitanje obaveštenja o Karlovačkoj Gimnaziji osmim razredima, simulacija razgovora i konsultacije sa učenikom, simulacija razgovora i konsultacije sa roditeljem učenika, nadgledanje nastave, intervjuisanje učenika-nastavnika o njihovim utiscima i zapažanjima sa časova, prikupljanje informacija o organizaciji Dana prosvetnih radnika i pisanje izveštaja o istom.

 

Učenica koja je imala zadatak da bude direktor škole (Jelena Dimić) imala je sledeće zadatke: intervjuisanje učenika-nastavnika o njihovim utiscima i zapažanjima sa časova, prikupljanje informacija o organizaciji Dana prosvetnih radnika, poseta i prisustvo časovima, fotografisanje časova, pisanje izveštaja o Danu prosvetnih radnika i njegovim rezultatima.

 

Zaključak: Učenici imaju pretežno pozitivno mišljenje i odnos prema događajima poput ovog. Veliki deo đaka je izrazio želju da češće učestvuje u sličnim događajima. Zato, ovim putem upućujemo molbu direktoru škole, prof. Milanu Spasojeviću, da se događaji ovog tipa češće održavaju u našoj školi.

 

 

 

Đački parlament Osnovne škole „Kosta Trifković“

12.11.2019.