У сусрет новим технологијама

Савремена настава у ОШ „Коста Трифковић“ обухвата теоријско и практично знање из свих предмета.

Идући у сусрет новим технологијама, наставник Дејан Станић је са ученицима седмог разреда имао прегршт практичних вежби, при чему су ученици са великим интересовањем правили електромеханичке уређаје.

 

Пример видео: https://drive.google.com/file/d/16wgd5hWAkABvW_CPHuU1HBTfLfDDGzhe/view?ts=5e5fe43d

 

Живот и рад у информационом друштву подразумева стицање нових техничких и технолошких знања и наша школа излази у сусрет потребама савременог друштва и подржава афинитете талентованих ученика.