План јавних набавки 2022.

У прилогу се налазе План јавних набавки и Финансијски план за 2022. годину.

План јавних набавки 2022.

Финансијски план за 2022 годину