Обавештење о праву на бесплатне уџбенике у школској 2019/2020. години.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави. Право на бесплатне уџбенике у школској 2019/2020. години имају:
• Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалнe помоћи);
• Ученици са сметњама у развоју н инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
• Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево нисмо, електронски формат);
• Ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
• За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којом се утврђује право на остваривање социјалпе новчане помоћи;
• За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно- васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
• За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
• За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Рок за пријављивање је ДО 14. МАРТА 2019. ГОДИНЕ.

Сви подаци доступни на линку: Право на бесплатне уџбенике у 2019-2020. години