ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

Поштовани ученици, родитељи и наставници,

Настава почиње 17. јануара. 2022. године. Прву смену похађају ученици непарних разреда, изузимајући 1. и 2. разред који увек наставу похађају пре подне, док у другу смену долазе ученици парних разреда. Настава ће се одвијати по распореду часова означеном у прилогу:

Распоред часова 2022 – непарна смена

Распоред часова 2022 – парна смена

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 13.01.2022. године, у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео је следећу одлуку:

Основне школе на територији АП Војводина примениће од понедељка 17. јануара 2022. године први модел организације образовно-васпитног рада (непосредни образовно-васпитни рад).