Намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Снабдевање електричном енергијом

Позив

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Средства за одржавање хигијене

Позив

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Канцеларијски и материјал за образовање

Позив

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора