Јавни оглас за давање понуда за школску салу

Јавни оглас за давање понуда за школску салу

Сатница и термини за салу

Извештај о финансијском пословању за период 1.1.2018. – 31.12.2018.

Извештај доступан на линку:

Извештај о финансијском пословању за период 01.01.2018-31.12.2018.

Извештај комисије за попис за 2018.

Извештај доступан на линку:

Извештај комисије за попис – 2018

Извештај о финансијском пословању за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године

Извештај доступан на линку:

Извештај о финансијском пословању за период 01.01.2017-31.12.2017.

Школски календар за 2018/2019. школску годину

Табеларни календар за 2018/2019. школску годину

Школски календар за 2018/2019. школску годину

Успех ученика на полугодишту 2018-2019. године

Успех ученика на полугодишту II / VIIII разреда 2018/2019. год.

Ваннаставне и ваншколске активности

Ваннаставне и ваншколске активности

Препоруке за планирање васпитно-образовног рада

Препоруке за планирање обраовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за основно образовање и васпитање