Entries by Josip Lukic

Измена правилника о школском календару

У Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 26/2017. и 33/2017), у члану 2. став 3. мења се и гласи: „Друго полугодиште почиње у понедељак, 15. јануара 2018. године и завршава се: у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике […]